Mindfulness for Børn & Unge

Jeg har siden 2012 formidlet mindfulness til børn via mit arbejde som lærer, udfra flere kursusforløb om ‘mindfulness i skolen’, og ikke mindst som mor til 3 nysgerrige børn. Jeg praktiserer selv mindful living og daglig meditation. En egen praksis og formidling kombineret med den dybdegående uddannelse til MMFB (Mindfulness Mentor for Børn) er mit fundament for at videreformidle mindfulness til børn og unge.

Små børn er mindful helt af sig selv. De er i nuet, undersøger verden med alle sanser for første gang, og de dømmer ikke. Men børn lærer tidligt, at noget er rigtigt og andet er forkert – desværre også når det gælder deres følelser. Via mindfulness lærer børn, at alle deres følelser er okay, at de bare er følelser og ikke er barnet. Jeg plejer, at sammenligne følelser med vejret, som også kommer og går. Det er visuelt og håndgribeligt for børn. Via mindfulness trænes også at udvide den lille pause, som ligger mellem man modtager information, og man reagerer på informationen, fx at en overskrider ens grænse. Dvs. at barnet både kan træne at mærke egne grænser, så det passer bedre på sig selv, samt at træne det at nå at stoppe op og mærke efter i kroppen og tænke sig om, inden det reagerer fx med at blive voldsom eller angst el.lign. At kunne respondere.

Børn (og voksne) har brug for at kunne komme tilbage til deres eget stille indre sted, hvor de kan få ro i hovedet og mærke deres krop. Mange børn har en meget travl hverdag med lange skoledage, mange krav og valg. At kunne genkende sine kropslige fornemmelser, tanker og følelser fra barnsben vil følge barnet som en styrke ud i voksenlivet, og nedsætte risikoen for at blive vælte omkuld med stress, angst og depression.

Med mindfulnesstræning vil børn efterhånden:

  • føle mindre vrede,mindful_i_klassen1
  • være mindre angst,
  • være mindre trist/færre negative tanker,
  • have det grundlæggende bedre/være gladere,
  • være mere rolig,
  • kunne sætte ord på følelser og fornemmelser
  • mærke efter og derefter handle/respondere mere afbalanceret
  • have bedre koncentration
  • sove bedre.

Mindfulness styrker empati og relationskompetence, hvilket kan styrke venskaber og søskenderelationer.

Jeg udbyder nu tre workshops på Haslev Bibliotek, hvor dit barn kan opleve mindfulness via lege og øvelser samt afprøve børneyoga + et efterårs- og forårshold af 12 gange på Haslev Seminarium. Se forsiden!

Artikel om PD-projekt: Mindfulness hjælper børn med ADHDhttp://www.folkeskolen.dk/561261/pd-mindfulness-kan-hjaelpe-elever-med-adhd