Hvad er mindfulness?

Mindfulness er:

  • En måde at træne og øve sin evne til nærvær
  • Træning i at forstå egne indre processer
  • Veje til at skabe øget overskud og en indre balance

Og grundtanken er at skabe bevidst nærvær i det vi foretager os – at kunne være med det som er lige nu.

Mindfulness stammer oprindeligt fra asiatisk og buddhistisk livsfilosofi. Den vestlige version, som vi bruger, er hentet hertil af Jon Kabat-Zinn, som er professsor i medicin og biologi. Han har siden 1979 forsket ved Massachusetts Medical Universitite indenfor mindfulness, stress, smertelindring og depression.

Mindfulness benytter 7 grundholdninger:

  • Ikke vurderen
  • Tålmodighed
  • En begynders sind
  • Tillid
  • Ikke stræben
  • Accept
  • Give slip